Monthly Archives: Вересень 2012

Невербальні особливості міжкультурної комунікації у світлі українських та польських лінгвістичних досліджень

УДК 316.772.2  О. С. Осовська – студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин кафедри міжнародної інформації Волинського національного університету © Осовська О. С., 2012 Виконано на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Стаття присвячена розгляду … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Рецензія на книгу С. Сухарєвої «Біблійний вимір української польськомовної прози поберестейської доби». – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – 248 с.

Кравченко Світлана – доктор філологічних наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки   © Кравченко Світлана, 2012   Монографія «Біблійний вимір української польськомовної прози поберестейської доби» присвячена малознаній серед науковців і зовсім невідомій пересічному українському читачеві сторінці історії української … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Recenzja książki Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim, pod red. Ludmiły Siryk, Lublin 2008, ss. 245.

Tomasz Czapko, Marcin Dziwisz   © Czapko Tomasz, Dziwisz Marcin, 2012   Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim jest tomem złożonym z referatów wygłoszonych w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej o tym samym tytule, której organizatorem był Zakład … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Особливості функціонування інституційно-управлінських систем Волинської області та Люблінського воєводства

УДК 911.3:32(437.1/2)1 І. А. Савченко – асистент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки ©Савченко І. А., 2012  Роботу виконано на кафедрі країнознавстваі міжнародних відносин ВНУ ім. Лесі Українки  Проаналізовано склад та особливості інституційно-управлінських систем Волинської … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар