Сільськогосподарська освоєність території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі


УДК 911.3:330.34 Андрій Майстер – аспірант кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

© Майстер Андрій, 2013

Проведено порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі. Визначено поняття «рівень сільськогосподарської освоєності території». Розглянуто особливості просторової нерівномірності сільськогосподарського освоєння території Волинської області та Люблінського воєводства. Визначено інтегральний індекс рівня сільськогосподарської освоєності районів Волинської області та повітів Люблінського воєводства. Здійснено групування районів і повітів за інтегральним індексом рівня сільськогосподарської освоєності території.

Ключові слова: територія, сільськогосподарська освоєність території, рівень освоєності території, інтегральний індекс рівня сільськогосподарської освоєності території.

Майстер Андрей. Сельскохозяйственная освоенность территории Волынской области та Люблинского воеводства Польши. Проведен сравнительный анализ уровней сельскохозяйственной освоенности территории Волынской области и Люблинского воеводства Польши. Определено понятие «уровень сельскохозяйственной освоенности территории». Рассмотрены особенности пространственной неравномерности сельскохозяйственного освоения территории Волынской области и Люблинского воеводства. Определен интегральный индекс уровня сельскохозяйственной освоенности районов Волынской области та уездов Люблинского воеводства. Осуществлена группировка районов и уездов по интегральному индексу уровня сельскохозяйственной освоенности территории.

Ключевые слова: территория, сельскохозяйственная освоенность территории, уровень освоенности территории, интегральный индекс уровня сельскохозяйственной освоенности территории.

Maister Andrii. Agricultural Development of Territory of the Volyn Region and Lublin Province in Poland. A comparative analysis of levels of agricultural development of territory of the Volyn region and Lublin province is conducted. A concept „the level of agricultural development of territory” is defined. The features of spatial irregularity of the agricultural development of territory of the Volyn region and Lublin province are considered. An integral index of levels of the agricultural development of areas of the Volyn region and Lublin province is defined. Grouping of areas to the integral index of the level of the agricultural development of territory is conducted.

Key words: territory, agricultural development of territory, level of development of territory, integral index of level of agricultural development of territory.

 Постановка наукової проблеми та її значення. В умовах посилення інтеграційних впливів, активізації всіх соціально-економічних процесів важливого значення набувають дослідження проблем прикордонних регіонів. Важливим є аналіз рівнів соціально-економічного розвитку прикордонних територій, зокрема рівнів сільськогосподарської освоєності території. Волинська область та Люблінське воєводство Польщі належать до ареалів історичного розвитку агровиробництва на території Європи. Тому певний інтерес викликають результати дослідження рівня сільськогосподарської освоєності території, оскільки він відображає ступінь використання умовного природно-ресурсного потенціалу території, ступінь насиченості певної території видами й об’єктами сільськогосподарської діяльності суспільства і виступає одним із аспектів процесу господарського освоєння будь-якої території [1, 85]. До сьогодні проведенням порівняльної оцінки рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі у вітчизняній суспільно-географічній науці приділялася недостатня увага. Тому питання дослідження сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства є актуальним завданням, на вирішення якого й спрямоване наше дослідження.

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Вітчизняною суспільно-географічною наукою нагромаджено чималий досвід із розробки теоретичних і методологічних основ дослідження питань господарського освоєння територій. Аналізом проблем господарського освоєння території, зокрема сільськогосподарського як специфічного ресурсу й розробкою теоретико-методичних та методологічних основ вивчення процесу освоєння території займалося багато російських учених, що було пов’язано з практичними проблемами освоєння багатих природних ресурсів Сибіру й Далекого Сходу ще за часів колишнього СРСР. Значний внесок у розробку теоретичних основ географічного вивчення процесів господарського освоєння територій зробили І. В. Канцебовська і Т. Г. Рунова [2], К. П. Космачов [3], Б. М. Ішмуратов, Ю. П. Михайлов, В. П. Мосунов [4], Ю. С. Нікульніков [5], А. А. Сисоєв та ін. Вивченням проблем господарського освоєння території України та, зокрема, питаннями сільськогосподарського використання територій займаються О. І. Шаблій, О. Г. Топчієв й ін. П. О. Сухий [6] дослідив ступінь і динаміку землекористування та землезабезпеченості західних областей України. В. М. Василенко запропонував здійснювати оцінку освоєння території як етап економічної діагностики розвитку регіонів України. Дослідження рекреаційного освоєння території України та вивчення соціокультурних типів освоєння здійснив Д. В. Ніколаєнко [7].

Метою дослідження є порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі. Виходячи з мети, розв’язано такі завдання:

– визначити інтегральний індекс рівня сільськогосподарської освоєності районів Волинської області та повітів Люблінського воєводства;

– провести групування районів і повітів за інтегральним індексом рівня сільськогосподарської освоєності території;

– провести порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Аналіз особливостей розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в районах Волинської області та повітах Люблінського воєводства Польщі показав значну територіальну диференціацію рівнів сільськогосподарської освоєності території. Під рівнем сільськогосподарської освоєності території в найбільш загальному вигляді розуміється розподіл продуктивних сил на сільській території відповідно до природних, соціальних та економічних умов, що відбиває ступінь її насиченості основними економічними та інфраструктурними елементами. За своєю суттю – це базис, на тлі якого протікають процеси росту і розвитку аграрного сектора економіки будь-якого регіону [8, 98]. Для оцінки рівня сільськогосподарської освоєності території нами було використано усереднений синтетичний показник, отриманий за агломеративно-ієрархічною процедурою стандартизації, який часто використовується під час класифікації різноманітних географічних об’єктів. Методика його застосування в географічних науках добре розроблена В. С. Тікуновим [9, 57]. Процедура стандартизації показників виконується за формулою:

image002

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0

false
false
false

RU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Обычная таблица”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

   і = 1, 2,…, n;                                                   

 

                                                (1)

 

   j = 1, 2,…, m,                       

де image002 – стандартизований інтегральний показник (індекс); image002– часткові показники соціально-економічного розвитку території і; image002– найгірші значення (по кожному показнику із усіх узятих для розрахунків); image002 image002– найбільш відмінні від значення image002показників; n – кількість досліджуваних територіальних одиниць; m – число показників, узятих для розрахунків. Шляхом порівняння часткових показників усіх територіальних одиниць з умовною, яка характеризується значеннями image002, виконується їхня стандартизація та ранжування. Ранжування здійснюється на основі таксономічного методу з використанням евклідових відстаней (dº) як міри близькості усіх територіальних одиниць (земель) до умовної, що має найгірші значення з усього комплексу показників.

На основі сумування отриманих стандартизованих значень вихідних показників image002та визначення їхнього середньозваженого значення отримуємо інтегральний параметр image002, який може бути оцінений як індекс рівня господарської освоєності території окремої адміністративної одиниці. Величина image002коливається від 0 до 1 і є безрозмірною величиною, яка виражає кумулятивний ефект урахування різноманітних часткових показників.

Для розрахунку інтегрального (синтетичного) індексу рівня господарської освоєності території image002слід використати таку формулу:

image002             (1)

де image002 – інтегральний індекс освоєності території; image002– стандартизований показник; п – кількість стандартизованих показників.

Для визначення індексів рівня сільськогосподарської освоєності територій адміністративних районів Волинської області та повітів Люблінського воєводства використовувалися вихідні часткові показники, які відображали як абсолютні параметри сільськогосподарської діяльності, так і відносні, розраховані на одного сільського жителя й на 1 га території. Для розрахунків було залучено 24 абсолютних і відносних показників, які відображають різноманітні види сільськогосподарської діяльності (показники площі сільськогосподарських угідь, ріллі, обсяги поголів’я сільськогосподарських тварин тощо), а також показники заселеності сільської місцевості (кількість і густота сільських поселень, чисельність сільського населення тощо).

Статистичні дані в розрізі адміністративних одиниць області та воєводства бралися за 2011 р. із загальнодоступної статистичної бази Головного управління статистики у Волинській області [10] та Головного статистичного бюро в м. Люблін [11; 12]. У результаті проведених розрахунків із використанням вищенаведеного алгоритму для кожної адміністративної одиниці отримано середньозважений стандартизований інтегральний показник рівня сільськогосподарської освоєності території image002.

Аналіз розрахованих показників інтегрального індексу image002показав, що для Волинської області та Люблінського воєводства характерна значна геопросторова диференціація за рівнями сільськогосподарської освоєності території (табл. 1). За інтегральними індексами рівнів сільськогосподарської освоєності території image002 райони Волинської області та повіти Люблінського воєводства було згруповано в п’ять груп: із низьким, нижчим від середнього, середнім, вищим від середнього та високим рівнем (табл. 2).

Найвищий рівень сільськогосподарської освоєності території мають Люблінський (0,602), Луковський (0,561), Радзинський (0,538), Більський (0,526), Замойський (0,465), Красноставський (0,415), Хелмський (0,410), Парчевський (0,402) повіти Люблінського воєводства та Горохівський (0,439) і Луцький (0,416) райони Волинської області. До групи з високим рівнем сільськогосподарської освоєності території увійшло десять районів і повітів, з них лише два райони Волинської області та вісім повітів Люблінського воєводства Польщі. Для районів і повітів цієї групи характерна порівняно висока розораність території – у середньому 57 %.

До другої групи належать райони та повіти, які мають рівень сільськогосподарської освоєності території вищий від середнього. До цієї групи увійшло чотири райони Волинської області – Ковельський (0,390), Рожищенський (0,373), Турійський (0,373), Локачинський (0,353) та чотири повіти Люблінського воєводства – Грубешівський (0,398), Любартовський (0,396), Красницький (0,370) і Рицький (0,362). Ці райони відзначаються загалом потужним потенціалом земельних ресурсів, високою часткою ріллі в структурі сільськогосподарських угідь, що й вплинуло на рівень сільськогосподарської освоєності території.

image001

Рис. 1. Інтегральний індекс рівня сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства

 

Третя група – це райони та повіти з середнім рівнем сільськогосподарської освоєності території. До цієї групи належать два райони Волинської області – Іваничівський (0,347) і Володимир-Волинський (0,339) та чотири повіти Люблінського воєводства – Томашовський (0,349), Влодавський (0322), Білгорайський (0,305) і Ленчинський (0,303). Райони і повіти цієї групи розміщені в лісостеповій зоні, для якої характерні ґрунти з високим вмістом гумусу та достатньо високим рівнем валового виробництва сільськогосподарської продукції.

Таблиця 2

Групування районів Волинської області та повітів Люблінського воєводстваза інтегральним індексом рівня сільськогосподарської освоєності території

 

 

Рівень сільськогосподарської освоєності території Інтегральний

індекс рівня сільськогосподарської освоєності території

 

Райони та  повіти

 

Низький

 

0,10–0,22

Шацький, Любешівський, Любомльський, Камінь-Каширський, Маневицький, Старовижівський, Ківерцівський
Нижчий від середнього 0,23–0,30 Опольський,  Ратнівський,  Свідницький,  Пулавський,  Яновський
 

Середній

 

0,31–0,35

Ленчинський,  Білгорайський,  Влодавський,  Володимир-Волинський,  Іваничівський,  Томашовський
 

Вищий від середнього

 

0,36–0,41

Локачинський,  Рицький,  Красницький,  Турійський,  Рожищенський, Ковельський,  Любартовський, Грубешівський
 

Високий

 

0,42–0,60

Парчевський,  Хелмський,  Красноставський,  Луцький,  Горохівський,  Замойський,  Більський,

Радзинський,  Луковський, Люблінський

Нижчий від середнього рівень сільськогосподарської освоєності території мають Ратнівський район Волинської області (0,261) та чотири повіти Люблінського воєводства, а саме Яновський (0,295), Пулавський (0,287), Свідницький (0,262) та Опольський (0,255). Ці райони мають невисокий потенціал земельних ресурсів, що й зумовило низький рівень освоєності території.

До п’ятої групи з низьким рівнем сільськогосподарської освоєності території увійшли лише адміністративні райони Волинської області, а саме Ківерцівський (0,219), Старовижівський (0,218), Маневицький (0,212), Камінь-Каширський (0,203), Любомльський (0,187), Любешівський (0,162) і Шацький (0,093) райони, які є поліськими районами із розгалуженою річковою й озерною мережею, особливо у Шацькому районі, на території якого розміщено 22 озера, найбільше з яких Світязь, яке вважають перлиною України. Тут великі площі займають також ліси й болота. Райони мають малородючі ґрунти (дерново-підзолисті супіщані та дернові). Це все й зумовило низький рівень сільськогосподарської освоєності території цих районів.

Аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі показав значні територіальні відмінності рівнів сільськогосподарської освоєності території. Так, для території Люблінського воєводства характерний вищий рівень сільськогосподарської освоєності території, ніж для Волинської області. Середній рівень сільськогосподарської освоєності території Люблінського воєводства становить 0,391, тоді як у Волинській області – 0,287. З 20 повітів Люблінського воєводства вісім повітів мають високий рівень освоєності території, вісім повітів – вищий від середнього та середній рівень освоєності та чотири повіти – нижчий від середнього рівень сільськогосподарської освоєності території. Волинська область з 16 адміністративних районів має лише два райони з високим рівнем сільськогосподарської освоєності території, шість районів – з вищим від середнього та середнім рівнем освоєності та вісім районів – з нижчим від середнього та низьким рівнем освоєності території.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі показав, що для Люблінського воєводства характерний більш високий рівень сільськогосподарської освоєності території. Така відмінність у рівнях освоєності території зумовлена специфікою ведення сільського господарства та різними рівнями соціально-економічного розвитку Волинської області та Люблінського воєводства.

Список використаної літератури

1. Лажнік В. Й. Особливості територіальної диференціації рівня сільськогосподарської освоєності території Волинської області / В. Й. Лажнік, А. А. Майстер // Суспільно-, фізико-географічні та геоекологічні проблеми старопромислових районів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Луганськ : Вид-во „ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – С. 85–90.

2. Канцебовская И. В. Вопросы измерения и картографирования хозяйственной освоенности территории СССР / И. В. Канцебовская, Т. Г. Рунова // Изв. АН СССР. Сер. географическая. – 1973. – № 5. – С. 83–74.

3. Космачев К. П. Пионерное освоение тайги / К. П. Космачев  – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – 144 с.

4. Мосунов В. П. Территориальнные структуры районов нового освоения / В. П. Мосунов, Ю. С. Никульников, А. А. Сысоев. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 153 с.

5. Никульников Ю. С. Оценка хозяйственной освоеннности территории – анализ, новые принципы конструкции показателя / Ю. С. Никульников // Доклады Института Сибири и Дальнего Востока. – 1976. – № 50. – С. 27–36.

6. Сухий П. О. Динаміка сільськогосподарського землекористування та землезабезпеченості в Західному регіоні України / П. О. Сухий // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Географія. – 2007. – Вип. 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Nzvdpu_geogr/2007_14/PART3/dunamika%20silskogospodarskogo%20zemlekorustyvannya.pdf.

7. Николаенко Д. В. Рекреационная география : учеб пособ. / Д. В. Николаенко. – М. : Владос, 2001. – 287 с.

8. Смагин Б. И. Освоенность территории региона: теоретические и практические аспекты / Б. И. Смагин, Неуймин С. К. – Мичуринск : Изд-во Мичуринского гос. аграрн. ун-та, 2007. – 124 с.

9. Тикунов В. С. Разработка алгоритмов распознавания, классификации и картографирования географических комплексов с помощью ЭОМ / В. С. Тикунов // Новые методы в математической картографии (математическо-картографическое моделирование и автоматизация). – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С. 52–69.

10. Статистичний щорічник Волинь – 2011 / за ред. М. І. Мотиль. – Луцьк : Голов. упр. статистики у Волин. обл., 2012. – 552 с.

11. Główny Urząd Statystyczny w Lublinie [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://www.stat.gov.pl/gus/rolnictwolesnictwo PLKHTML.htm.

12. Rolnictwo i leśnictwo [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://www.stat. gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_ASSETS_12p10(1).pdf.

Advertisements

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі
Опубліковано у політологія. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s