Author Archives: Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі

Холмщина в українській поезії ХХ – початку ХХІ століть

УДК 821.161.2(438) (082.21) Віктор Яручик – канд. філол. наук, доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © Яручик В., 2014 Стаття присвячена проблемі української літератури на території Холмщини після Другої світової війни до наших днів. Охарактеризовано творчий … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

„Wiadomości Literackie” (1924-1939): до історії польсько-українських літературних взаємин

УДК 94 (477.42.82) Ольга Яручик, канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © Яручик О., 2014 У статті зосереджено увагу на польському літературно-мистецькому періодичному виданні „Wiadomości Literackie”. Oднією із найважливіших функцій цього часопису у … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Сучасні особливості транскордонного співробітництва між Україною та Польщею в межах єврорегіону «Буг»

УДК 327 (477+438):0611Єврорегіон„Буг” Марія Гловацька – студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Гловацька М., 2014 У статті розглянуто особливості становлення єврорегіону «Буг» як найбільш ефективної форми співробітництва на польсько-українському прикордонні. Проаналізовано перспективи щодо … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Зовнішня політика України у працях З. Бжезинського

УДК 94(477)”1991-2014” Антон Чисніков – студент факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Чисніков А., 2014 Розглянуто основні основні праці американського політолога і геостратега польського походження Збігнєва Казімєжа Бжезинського, у яких висвітлено зовнішню політику України. Також описується … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

The Social Role of Wojciech Jaruzelski in “National Salvation” of Poland in 1981

UDC 321(438)”1981”:329.15 Oksana Cherniak – candidate of philology, associate professor of the foreign languages department of International relations faculty, Lesia Ukrainka Eastern European University Yana Sydoruk – 4th-year student of International relations faculty, Lesia Ukrainka Eastern European University, © Cherniak … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Współpraca miast bliźniaczych Polski i Ukrainy: etap współczesny

УДК 327(477+438) Olga Bogorodecka – doktorantka Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Katedra Informacji Międzynarodowej bogorodecka@gmail.com © Bogorodecka O., 2014 Celem badań przeprowadzonych w ramach prezentowanego artykułu jest analiza szczególnych aspektów współpracy miast bliźniaczych Polski i Ukrainy. Główna uwaga zostanie … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Історично-краєзнавчий туристичний маршрут «Українсько-польське поєднання: шляхами Волинської трагедії»

УДК [338.48-44:94:323.12](477+438) Наталія Коцан, д.г.н., професор Олександра Алісова, аспірант © Алісова О., Коцан Н., 2014 У статті представлено історично-краєзнавчий маршрут, який охоплює сім етапів. На кожному етапі розглядається одне з польських, так званих «кресових» воєводств, у яких в 1943 році … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар