Category Archives: політологія

Сучасні особливості транскордонного співробітництва між Україною та Польщею в межах єврорегіону «Буг»

УДК 327 (477+438):0611Єврорегіон„Буг” Марія Гловацька – студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Гловацька М., 2014 У статті розглянуто особливості становлення єврорегіону «Буг» як найбільш ефективної форми співробітництва на польсько-українському прикордонні. Проаналізовано перспективи щодо … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

The Social Role of Wojciech Jaruzelski in “National Salvation” of Poland in 1981

UDC 321(438)”1981”:329.15 Oksana Cherniak – candidate of philology, associate professor of the foreign languages department of International relations faculty, Lesia Ukrainka Eastern European University Yana Sydoruk – 4th-year student of International relations faculty, Lesia Ukrainka Eastern European University, © Cherniak … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Współpraca miast bliźniaczych Polski i Ukrainy: etap współczesny

УДК 327(477+438) Olga Bogorodecka – doktorantka Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Katedra Informacji Międzynarodowej bogorodecka@gmail.com © Bogorodecka O., 2014 Celem badań przeprowadzonych w ramach prezentowanego artykułu jest analiza szczególnych aspektów współpracy miast bliźniaczych Polski i Ukrainy. Główna uwaga zostanie … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Історично-краєзнавчий туристичний маршрут «Українсько-польське поєднання: шляхами Волинської трагедії»

УДК [338.48-44:94:323.12](477+438) Наталія Коцан, д.г.н., професор Олександра Алісова, аспірант © Алісова О., Коцан Н., 2014 У статті представлено історично-краєзнавчий маршрут, який охоплює сім етапів. На кожному етапі розглядається одне з польських, так званих «кресових» воєводств, у яких в 1943 році … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Ukraine – Poland: realization of minority interests

УДК 327.7 Eugenia Vozniuk – candidate of political sciences, senior Lecturer of department of country studies and international relations, International relations faculty, Lesia Ukrainka Eastern European University © Vozniuk Eugenia, 2013 The article examines the development of the Ukraine Poland … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

«Східне партнерство» як інструмент посилення інтеграційних процесів у Європі

УДК 327.4    Наталія Романюк – кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Романюк Наталія, 2013 Розглянуто питання формування ініціативи ЄС «Східне партнерство». Проаналізовано рівні багатостороннього виміру співробітництва в рамках «Східного партнерства». … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Сільськогосподарська освоєність території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі

УДК 911.3:330.34 Андрій Майстер – аспірант кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Майстер Андрій, 2013 Проведено порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області та Люблінського воєводства Польщі. Визначено поняття «рівень сільськогосподарської освоєності території». … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар