Category Archives: історія

Зовнішня політика України у працях З. Бжезинського

УДК 94(477)”1991-2014” Антон Чисніков – студент факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Чисніков А., 2014 Розглянуто основні основні праці американського політолога і геостратега польського походження Збігнєва Казімєжа Бжезинського, у яких висвітлено зовнішню політику України. Також описується … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

Берестецька битва в контексті українсько-польських відносин

Андрій Сергійчук – студент 4 курсу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Сергійчук А., 2014 У статті проаналізовано передумови, хід та наслідки Берестецької битви 1651 р. та їх вплив на українсько-польські відносини. Зроблено аналіз сил воюючих … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

Нове слово про Берестечко. Рецензія на збірник наукових праць «Берестечко в історії Польщі і України»

Наталія Цьолик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Цьолик Наталія, 2013 На презентації книги «Берестечко в історії Польщі і України» в стінах Східноєвропейського національного університету, як кажуть, голці … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

Recenzja książki Krystyny Czerni „Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego”

Marek Mariusz Tytko – doktor nauk humanistycznych, magister historii sztuki, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska © Tytko Marek Mariusz, 2013 Książka Krystyny Czerni pt. Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego (Kraków 2011) jest publikacją o charakterze popularnonaukowym, lecz posiada … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

Діяльність польського товариства «Кресова сторожа» в Західній Волині у 1919–1922 рр.

УДК 94(477.82) 1919/1922:061.2(=162.1) Сергій Гладишук – аспірант кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  © Гладишук Сергій, 2013 У статті розкриваються особливості формування та діяльності польського товариства «Кресова сторожа» в Західній Волині у 1919–1922 рр. Встановлено, що зазначена … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

Володимир Бончковський – речник польсько-українського культурного зближення

УДК 821.161.1’09 Ольга Яручик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © Яручик Ольга, 2013 У статті висвітлюється роль видатного польського публіциста В. Бончковського у налагодженні польсько-українських взаємин у міжвоєнному двадцятилітті. Наголошується на … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар

Wołyńska rzeź – modlitewne wołanie o pojednanie polsko-ukraińskie

UDC 94(477.8) Ks. Witold-Józef Kowalów – doktor nauk teologicznych, redaktor czasopisma «Wołanie z Wołynia» © Ks. Kowalów Witold Józef, 2013 W publikacji zaprezentowano jedną z najbardziej bolesnych stron stosunków polsko-ukraińskich – Tragedię Wołyńską 1943 roku, którą autor utożsamia z przejawami … Читати далі

Оприлюднено в історія | Залишити коментар