Monthly Archives: Листопад 2011

На маргінесі творів Міхала Чайковського

УДК 821.162.1.09 Наталія Цьолик  – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки ©Цьолик Наталія, 2011 Роботу виконано на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

УДК 81’38:339.5  О. М. Василюк –  ст.  викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки, М. О. Шумик  – студентка факультету міжнародних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки © Василюк О., Шумик М., 2011 … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Tendencje humanistyczne Tadeusza Różewicza w świetle rozważań literackich o pierwszej i drugiej wojnach światowych

UDC 821.162.109  Luiza Olander – profesor, dr hab., kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki  © Olander L., 2011  Praca została wykonana na Katedrze Filologii Słowiańskiej Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki W … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Реалізація співпраці Волинської області та Люблінського воєводства Польщі в культурній сфері в межах єврорегіону „Буг”

УДК       339.92:008(477.82+438) Миронюк  Н.  В.  –   аспірант   кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки ©Миронюк  Н.  В., 2011 Роботу виконано на кафедрі країнознавств   і  міжнародних відносин ВНУ ім. Лесі Українки                                                                             Розглядаються основні форми та напрями співпраці … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар