Monthly Archives: Грудень 2012

Особливості формування і реалізації зовнішньоекономічної політики України та Польщі

УДК 327   Ю. Г. Поліщук – студентка ІV курсу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки © Поліщук Ю. Г., 2012 Роботу виконано на кафедрі міжнародних економічних відносин ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано тенденції розвитку і … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Поміж земним та небесним: рецепція поетичного світу Данила Братковського

УДК  821.161.2=162.1’04.09        Олена Бай – викладач кафедри іноземних мов і перекладу   Луцького Інституту Розвитку Людини Університету «Україна», аспірант кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки © Бай Олена, 2012 Роботу виконано на кафедрі української літератури Волинського національного університету імені Лесі … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Редакційна колегія

Жулинський Микола Григорович, Голова редакційної колегії, доктор філологічних наук, дійсний член НАН України (директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України)  Радишевський Ростислав Петрович,доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, директор Міжнародної школи україністики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) … Читати далі

Оприлюднено в вимоги до публікацій | Залишити коментар

Українська та польська парадигми поберестейської прози: умовність поділу

УДК  823.162.1-3.09 С. В. Сухарєва – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки  © Сухарєва С. В., 2012 Роботу виконано на кафедрі іноземних мов факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Problematyka ukraińska na łamach polskich czasopism Dwudziestolecia Międzywojennego

UDC 821.161.1’09 Olga Jaruczyk – doktor nauk filologicznych, docent katedry filologii słowiańskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki © Jaruczyk Olga, 2012 Praca została wykonana na katedrze filologii słowiańskiej Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki W … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Особливості українсько-польського інвестиційного співробітництва

УДК 339.94: 330.322 (477+438) Ю. В. Марчук  – магістр 6-го курсу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки © Марчук Ю. В., 2012 Роботу виконано на кафедрі міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Проаналізовано передумови, … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар

Розвиток господарства та форм господарювання Речі Посполитої протягом XVI-XIX століття

УДК 94(4)  С. М. Губеня – студент 2 курсу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки © Губеня С. М., 2012 Роботу виконано на кафедрі міжнародних економічних відносин СНУ ім. Лесі Українки У статті розглядаються історичні аспекти розвитку … Читати далі

Оприлюднено в політологія | Залишити коментар