Do autorów

Wymagania do artykułów czasopisma naukowego

“Ukraina i Polska: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”

Są przyjmowane do redagowania i druku przeglądy, recenzje i tp. w językach ukraińskim lub polskim, w razie potrzeb fachowych – również w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, białoruskim. Wszystkie materiały są przekazywane zespołowi redakcyjnemu odpowiedniego rozdziału czasopisma (z nauk historycznych, politologicznych, filologicznych).

Objętość stron: artykuł przeglądowy – do 1 arkuszu autorskiego (40 000 symboli drukowanych z odstępami, łącznie około 24 stron), artykuł – do 0,5 arkuszu autorskiego, recenzja, zawiadomienie – do 0,25 arkuszu autorskiego. Minimalna objętość artykułu − 4 strony. Maksymalna – do 12 stron.

Do redakcji czasopisma należy podać:

1) wysłany drogą elektroniczną tekst artykułu;

liczby ułamkowe prosimy podawać przez przecinek (n-d: 0,105), a nie przez kropkę;

tabele, rysunki, obrazki powinne posiadać numer i nazwę;

materiał ilustracyjny prosimy zamieszczać w tekście, podpisy robić czcionką pochyloną; rysunek, wykonany w programie MS Word, należy podać jako jednolity element;

spis źródeł podawać według czynnych wymagań Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy, podobno jak skróty słów i wyrazów; każda pozycja źródlana powinna mieć odpowiednik w tekście artykułu; spis źródeł należy układać według ich kolejności  w tekście (nie w porządku alfabetycznym);

wymieniając publikację prasową w spisie literatury konieczne jest podanie autora, tytułu pracy, miejsca i roku wydania, rocznika (numeru) czasopisma, stron; jeśli chodzi o pozycję książkową − autora, tytułu (według możliwości gatunku pracy), miejsca wydania, wydawnictwa, roku i liczby stron; w załączeniu do spisu wydania internetowego podajemy źródło i datę wykorzystania;

do spisu idwołujemy się w następujący sposób: [1, 5], tj. Informacja się znajduje w źródle 1 1 na stronie 5; dla kilku źródeł równolegle: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; można odwoływać się do źródła bez wskazania stron, jeśli chodzi o pozycję w całości;

plik artykułu: w formacie Windows, wersje redaktorskie MS Word (97-2003); dla materiałów ilustracyjnych − format JPG, rozdzielczość − 300 dpi;

2) opinię promotora naukowego (dla studentów i doktorantów), konsultanta naukowego (dla piszących pracę habilitacyjną), recenzję od fachowca ze stopniem naukowym (wysyła się w postaci skanowanej);

3) wiadomości o autorze: nazwisko, imię; adres zamieszkania; poczta elektroniczna; numer telefoniczny.

Struktura artykułu

– UDC;

– nazwisko i imię autora;

– stopień naukowy, stanowisko i miejsce zatrudnienia (instytucja, oddział) autora;

– tytuł artykułu;

– pewna nazwa instytucji i oddziału, gdzie praca została wykonana;

– anotacja w języku ukraińskim (do 1000 symboli);

– wyrazy kluczowe w języku ukraińskim (do 10 wyrazów);

– nazwisko i imię autora w języku rosyjskim;

– tytuł artykułu w języku rosyjskim;

– anotacja w języku rosyjskim;

– wyrazy kluczowe w języku rosyjskim;

– nazwisko i imię autora w języku angielskim;

– tytuł artykułu w języku angielskim;

– anotacja w języku angielskim;

– wyrazy kluczowe w języku angielskim;

(artykuły pisane nie w języku ukraińskim, a w polskim (angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, białoruskim) powinne zawierać: nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, streszczenie, wyrazy kluczowe w tym języku);

– wskazanie na problem naukowy i jego znaczenie;

– analiza najnowszych badań z zakresu problematyki;

– zaprezentowanie celu i podstawowych zadań publikacji;

– treść podstaowa i uzasadnienie uzyskanych wyników badawczych;

– wnioski i perspektywy dalszych badań w wybranym zakresie;

– źródła, uwagi, źródła materiałów ilustracyjnych, spis mało znanych skrótów;

– adres korespondencyjny, numer telefoniczny (według życzeń autora);

– recenzja artykułu wydana przez odpowiednią osobę.

Sekretarz odpowiedzialny –

Swietłana Suchariewa. Tel. w pracy: (038) (0332) 24-12-00, tel. komórkowy: +38 097-761-40-53. Elektroniczny adres dla kontaktów: pyza_sv@wp.pl.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s